Khamis, 12 November 2009

5. ANUGERAH BINTANG DAN PINGAT PPM 2009

______________________________________________________________________________________
DANPINGAT KEBESARAN PENGAKAP

_____________________________________________________________________


PINGAT PERKHIDMATAN SETIA


1. Tuan Hj. Mat Zain bin Abu Bakar
Timbalan Pengarah Pusat Sumber Pendidikan

2. Encik Morad bin Yaacob
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri

3. Puan Hajah Normah binti Mohd Yussoff
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri

4. Tuan Haji Abdul Aziz bin Emby
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri Kedah

5. Encik Rosli bin Awang
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar

6. Encik Muhamad Nazri bin Hussain
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan

7. Encik Abdul Samad bin Abdul Hakim
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pendang

8. Encik Saidin bin Ahmad
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Baling


PINGAT PERKHIDMATAN BAlK


1. Encik Hamzah bin Nayan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap

2. Puan Rusma binti Abu Hassan
Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

3. Encik Ramli bin Abdullah
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pendang

4. Encik Ismail bin Othman
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kulim

5. Encik Zolkurnain bin Mehat
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Bandar Baharu

6. Encik Omar bin Eting
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap

7. Encik Saiful Azlan bin Azimat
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Baling

8. Encik Badrul Hisham bin Abdullah
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Baling

9. Encik Ahmad Faiz bin Haji Abdul Halim
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Serai

9. Mohd Akhir bin Haji Yusoff
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

11. Encik Ahmad Radzi bin Hamid
Pemimpin Pengakap Daerah Pendang

12. Encik Abu Hassan bin Baharom
Setiausaha Majlis Pemimpin Pengakap Daerah Langkawi

13. Encik Abdul Jalil bin Othman
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan

14. Encik Mohd Kudus bin Mat
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan

15. Encik Ramli bin Ishak
Pengerusi Majlis Pemimpin Pengakap Daerah Yan

16. Puan Roshada binti Jaafar
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan

17. Encik Azizan bin Othman
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pendang

18. Tuan Haji Azhar bin Ibrahim
Pcsuruhjaya Pcngakap Daerah Kubang Pasu

19. Puan Hashimah bind Awang
Penolong Pcsuruhjaya Pengakap Daerah Pendang

20. Encik Sabri bin Abdol Rahim
Kuasa Pcnganjur Pengakap Daerah Langkawi

21. Encik Hamdi bin Hashim
Penolong Pcsuruhjaya Pengakap Daerah Kubang Pasu

22. Encik Ku Nizan bin Tuan Ismail
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kubang Pasu

23. Encik Abdullah bin Ahmad
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

24. Encik Muhaniad Nabzham bin Mohd Nayan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

25. Puan Siti Rokiah binti Ismail
Ahli Jawatankuasa Pcngakap Daerah Kota Setar

26. Encik Mohd Asri bin Saad
Bekas Kuasa Penganjur Maktab Mahmud Dacrah Kota Setar

27. Puan Nor Afiza binti Adni
Setiausaha Majlis Pemimpin Pengakap Daerah Kota Sctar

28. Puan Indon bind Sulong
Penolong Pcsuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar

29. Encik Muhamad Shukri bin Haji Ismail
Penolong Pesuruhjaya Pcngakaf Daerah Kulim

30. Encik Ruslim bin Mohd Salleh
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kulim

31. Encik Ridhuan bin Aini
Pegawai Khas Kokurikulurn Jabatan Pelajaran Negeri

32. Encik Ibrahim Bakry bin Saad
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Langkawi

33. Encik Mohamad Ramzi bin Nayan
Penolong Pesuruhjaya Pcngakap Daerah Kubang Pasu

34. Encik Faisul Arisbin Othman
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kubang Pasu

35. Encik Mahazir bin Hassan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar


36. Puan Tei Siew Tang
Penolong Pcsuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar

37. Encik Mohd Zuki bin Din
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar

38. Encik Azizan bin Kasa
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kuala Muda

39. Encik Mohd Rusli bin Ahmad
Pasukan Latihan Daerah Baling


40. Encik Alias bin Saleh
Penolong Pcsuruhjaya Pengakap Daerah Langkawi

41. Encik Idris bin Said
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Baling

42. Puan Rohana binti Mohd Noor
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kuala Muda

__________________________________________________________

PINGAT PERKHIDMATAN LAMA

1. Encik Morad bin Yaacob
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri


2. Encik Rosli bin Awang
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar

3. Encik Hamzah bin Nayan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap

4. Encik Rosli bin Abu Sirim
Bekas Pcmangku Pesuruhjaya Daerah Langkawi

3. Encik Omar bin Eting
Penolong Pcsuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap

6. Encik Mohd Akhir bin Haji Yusoff
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

7. Encik Ahmad Radzi bin Hamid
Pemimpin Pengakap Daerah Pendang

8. Encik Abu Hassan bin Baharom
Setiausaha Majlis Pemimpin Pengakap Daerah Langkawi

9. Puan Rodziyah bindti Othman
Pemimpin Pengakap Daerah Padang Terap


10. Puan Halimahaton binti Ab Majid
Kuasa Penganjur Daerah Sik


11. Encik Abdul Jalil bin Othman
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan


12. Encik Mohd Kudus bin Ishak
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan


13. Encik Ramli bin Ishak
Pengerusi Majlis Pemimpin Pengakap Daerah Yan

14. Encik Azhar bin Ibrahim
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kubang Pasu

15. Encik Muhamad Nabzham bin Mohd Nayan
Penolong Pesuruhjaya Pcngakap Daerah Sik

16. Puan Nasseriyah bind M.S. Bahauddin
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kuala Muda

17. Encik Zulkafly bin Shuib
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kuala Muda


18. Encik Aminuddin Rosli bin Md. Zain
Penolong Pesurubjays Pengakap Dacrah Yan


SIJIL KEPUJIAN KETUA PENGAKAP NEGARA

1. Encik Salim bin Salleh
Penyelia Kokurikulum

2. Puan Rokiah binti Mahat
Penyokong Pengakap Daerah Kota Setar

3. Puan Jariah binti Hashim
Penyokong Pengakap Daerah Gurun

4. Encik Mohammad Azhar bin Ghazali
Naib Pengerusi Majlis Pemimpin Daerah Kota Setar

5. Puan Che Mon binti Saad
Penyokong Pengakap Dacrah Kota Setar

6. Puan Khairun Nisa binti Baharum
Penyokong Pengakap Daerah Kota Setar


7. Puan Zaiton binti Mohammad
Penyokong Pcngakap Daerah Kota Setar


8. Puan Rohana binti Ismail
Peminpin Pengakap Daerah Kota Setar

9. Encik Abdul Azim bin Abdul Hamid
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Baling

10. Encik Md Shah bin Abd Rashid
Pemimpin Pengakap Daerah Baling

11. Encik Abdul Razak bin Haji Saman
Pemimpin Pengakap Daerah Baling

1 2. Puan Masmiza binti Mahmud
Pemimpin Pengakap Daerah Pendang

13. Puan Rohaya bind Abd Razak
Pemimpin Pengakap Daerah Pendang

14. Encik Mohd Firus bin Chu Tan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap

15. Encik Md Ludin bin Chin
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap

16 Encik Nordin bin Ahmad
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap

17. Puan Siti Mariam binti Isa
Penolong Pemimpin Pengakap Daerah Padang Terap

18. Puan Rodziyah binti Othman
Pemimpin Pegakap Daerah Padang Terap

19. Puan Khalijah binti Senawi
Pemimpin Pengakap Daerah Padang Terap

20. Puan Nur Hayati binti Haji Zakaria
Pemimpin Pengakap Daerah Padang Terap

21. Encik Ahmad Rosli bin Zainol Abidin
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

22. Encik Mohamad Nadzron bin Ibrahim
Penolong Pemimpin Pengakap Daerah Sik

23. Encik Anuar bin Sohaili
Pemimpin Pengakap Daerah Sik

24. Encik Asmari bin Ahmad
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

25. Encik Dural Anuar Alfaiz bin Mohd Salleh
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

26. Encik Othman bin Ismail
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

27. Puan Halimahaton binti Ab Majid
Kuasa Penganjur Daerah Sik

28. Puan Asmawati binti Ahmad
Penyokong Pengakap Daerah Sik

29. Encik Md Itman Ariff bin Md Noor
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Langkawi

30. Encik Madzi bin Saad
Kuasa Penganjur Daerah Langkawi

31. Puan Siti Murni binti Shafai
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan

32. Puan Fhitriyah binti Abdullah
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan

33. Puan Roshada binti Jaafar
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan

34. Puan Rohaya binti Abd Kadir
Pemimpin Pengakap Daerah Pendang

35. Puan Hashimah binti Awang
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pendang

36. Encik Noor Hizami bin Osman
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Langkawi

37. Encik Sabri bin Abdol Rahim
Kuasa Penganjur Pengakap Daerah Langkawi

38. Encik Muhammad Azman bin Bahari
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Langkawi

39. Encik Hamdi bin Hashim
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kubang Pasu

40. Encik Ku Nizan bin Tuan Ismail
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kubang Pasu

41. Encik Abdullah bin Ahmad
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

42. Puan Ku Bahyah binti Ku Ismail
Penyokong Pengakap Daerah Sik

43. Puan Azimon binti Mat Zin
Penyokong Pengakap Daerah Kota Setar

44. Puan Nor Afiza binti Adni
Setiausaha Majlis Pemimpin Pengakap Daerah Kota Setar

45. Puan Indon binti Sulong
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar

46. Encik Muhamad Shukri bin Haji Ismail
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kulim

47. Encik Ruslim bin Mohd Salleh
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kulim

48. Cik Amira Sayati binti Abdul Razak
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Langkawi

49. Encik Mohammad Ramzi bin Nanyan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kubang Pasu

50. Encik Mohamad Rizal bin Osman
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kubang Pasu

51. Encik Mahazir bin Hassan
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar

52. Puan Tei Siew Ting
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Setar

53. Puan Nasseriyah binti MS. Bahauddin
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kuala Muda

54. Encik Zulkafly bin Shuib
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kuala Muda

55. Encik Azizan bin Kassa
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kuala Muda

56. Encik Aminuddin Rosli bin Md. Zain
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Yan


57. Encik Mohd Rusli bin Ahmad
Pasukan Latihan Daerah Baling


58. Puan Puziah binti Husain
Ahli Pasukan Latihan Daerah Baling


59. Puan Zarina binti Abdul Aziz
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Baling


60. Encik Ahmad bin Haji Abdul Rahman
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik


61. Encik Abu Bakar bin Abdul Mukty
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik


62. Puan Enshah binti Yaacob
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sik

63. Encik Alias bin Saleh
Penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Langkawi
............................................................................................................................................................................
9.00 PENDAFTARAN

UCAPAN PERAMIAN OLEH YB. DR. HAMDAN BIN MOHD KHALIBPenyampaian pingat dan bintag kebesaran oleh YB Dr. Hamdan bin Mohd Khalib
Sebahagian Penerima dari Pengakap Padang Terap
Dari kiri ; Pn. Khalijah bt Senawi, En. Md Ludin bin Chin, En. Nordin bin Ahmad, Pn. Rodiah bt. Othman, En. Fairus bin ChuTan
MD LUDIN BIN CHIN
PN. SITI MARIAM BINTI ISA & PN. KHALIJAH BT SENAWI

PN. RODZIYAH BINTI OTHMAN


EN. FAIRUS BIN CHUTAN, EN. DAIM, EN NORDIN AHMAD


EN. HAMZAH BIN NAYAN


EN. OMAR BIN ETING

Tiada ulasan:

Catat Ulasan